Dofinansowanie unijne na badania i rozwój

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinasowanie unijne nowatorskich projektów. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Dofinansowanie unijne w tym konkursie jest przeznaczone na wdrożenie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa wyników prac badawczych.. Mogą to być własne prace badawcze firmy, która je będzie wdrażać jak też wyniki prac kupione od innego podmiotu. Mogą to być też wyniki badań zleconych przez firmę.

Efektem  wdrożenia wyników badań powinny być znacząco ulepszone wyroby lub usługi. Może to być też wdrożenie w firmie innowacyjnego procesu technologicznego.

O dofinansowanie unijne mogą się starać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych przy której można się starać o dofinansowanie unijne wynosi milion złotych. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych dla projektu to 50 milionów euro.

W kosztach kwalifikowanych może się znaleźć kwota na eksperymentalne prace rozwojowe oraz na usługi doradcze. W obu przypadkach nie może ona przekroczyć miliona złotych.

Maksymalny poziom dofinansowania w stosunku do kosztów kwalifikowanych jest różny na różnych terenach kraju. Na tak zwanej ścianie wschodniej wynosi do 50% a w Warszawie zaledwie 10%. Szczegóły tutaj.

W sumie na dofinansowanie unijne projektów przeznaczono 81 milionów złotych w województwie mazowieckim oraz 769 milionów złotych w pozostałych województwach.

Wnioski o dofinansowanie unijne można składać od 25 marca do 8 maja 2019 roku. W ostatnim dniu naboru wnioski będą przyjmowane do godziny 16.00. Wnioski można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków, który będzie udostępniony na stronie PARP.

Szczegóły tutaj.