Dofinansowanie unijne – pożyczki na nowatorskie pomysły

W Funduszu Pożyczkowym Wspierania Innowacji czeka na firmy dofinansowanie unijne w wysokości 106 milionów złotych. Wnioski można składać do 14 października. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczy pieniądze nawet na ryzykowne projekty.

Dofinansowanie unijne – dla kogo

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą jeszcze liczyć na pieniądze z PARP. Oferowane wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek pochodzi z programu Innowacyjna Gospodarka jeszcze z poprzedniej perspektywy unijnej na lata 2007-13. Z tego powodu pieniądze muszą zostać wydane do końca roku. Wnioski są przyjmowane tylko do 14 października. Projekty musza być na wczesnym etapie realizacji. Szanse na pieniądze mają rozwiązania nowatorskie i jednocześnie mające szanse na sukces rynkowy.
– Przedsiębiorcy mają dużą szansę na pozyskanie tego finansowania. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie jest to prosta forma, bo wymaga zaangażowania kapitału prywatnego — mówi Pulsowi Biznesu [1] Michał Bańka, dyrektor departamentu rozwoju startupów w PARP.

Dofinansowanie unijne – warunki

Każdy projekt, żeby miał szansę na preferencyjna pożyczkę z PARP musi pozyskać kapitał od anioła biznesu lub funduszu venture capital. Każda zainwestowana prywatna złotówka umożliwia pozyskanie złotówki z preferencyjnej pożyczki.
Zdaniem Piotra Wilama, założyciela funduszu Innovation Nest ważny jest wybór właściwego inwestora. Chodzi o to żeby firma dostała nie tylko pieniądze, ale tez wsparcie w rozwoju, kontaktach czy doświadczeniu.
Na jeden projekt przewidziano pożyczki w wysokości od 200 tysięcy do dwóch milionów złotych. Spłata musi nastąpić maksymalnie w ciągu ośmiu lat w przypadku spółek nowych. W przypadku spółek zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed złożeniem wniosku o pożyczkę na spłatę jest sześć lat.
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, co jest zabezpieczeniem właściwego wydatkowania pieniędzy.