Dofinansowanie unijne – startuj po dotacje w 2017 roku

W 2017 roku przedsiębiorcy mogą się starać w ramach kilku programów o bezzwrotne dofinansowanie unijne. Jest ono przeznaczone dla różnej wielkości firm i ma służyć zwiększeniu ich konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.

Dofinansowanie unijne – bon na innowacje

To dofinansowanie unijne ma na celu zainicjowanie współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Program daje firmom możliwość praktycznego wdrożenia wyników badań naukowych. Może to być zupełnie nowatorskie rozwiązanie, nowa linia produktów lub usług, nowe oprogramowanie, rozwiązanie zwiększające konkurencyjność firmy czy nowy wzór użytkowy produktu. W ramach programu możliwe jest też dofinansowanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.
Dofinansowanie unijne wynosi ogółem 62500 tysiące złotych. Udział dotacji w kwalifikowanych kosztach projektu zależny jest od wielkości firmy. Średni przedsiębiorcy mogą liczyć na 70% dofinansowanie a mali i mikro na 80%. Aplikować można do 30 stycznia 2017.

Dofinansowanie unijne – Polska cyfrowa

To dofinansowanie unijne przeznaczone jest dla polskich firm, w których udział ma kapitał publiczny. Program ma na celu usprawnienie polskiej gospodarki poprzez upowszechnienie cyfryzacji. Jednym z podstawowych sposobów osiągnięcia tego celu jest upowszechnienie szerokopasmowego internetu. Przedsiębiorstwa mogą też inwestować w oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, usprawnienia przepływu danych czy inne rozwiązania cyfrowe zastępujące dotychczasowe czasochłonne operacje.
Ogólna pula na dofinansowanie unijne wynosi 57668 tysięcy euro. Wysokość dotacji w kosztach kwalifikowanych może wynieść 80 – 85%. Kolejne terminy przyjmowania aplikacji w 2017 roku to: styczeń, luty, kwiecień, sierpień, wrzesień i grudzień.

Dofinansowanie unijne – Wiedza, Edukacja, Rozwój

Dofinansowanie unijne programu Wiedza, Edukacja, Rozwój jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich firm chcących nawiązać współpracę z administracją samorządową i rządową. Pieniądze są przeznaczone na edukację na temat zasad takiej współpracy.
Pula pieniędzy na dotacje to trzy miliony złotych. Dotacja może osiągnąć do 90% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wysokość dotacji wynosi 50 tysięcy złotych. Aplikować można do 31 marca 2017 roku.
Starania o dofinansowanie unijne mają formę konkursów. Liczy się pomysł i spełnienie wymogów formalnych, za które przyznawane są punkty.