Dofinansowanie unijne w 60 dni

Tylko 60 dni ma trwać ocena projektów, na które przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie unijne. Pieniądze, jakie są do wydania dla małych i średnich przedsiębiorstw są naprawdę duże. Do końca roku jest to 1,6 miliarda złotych.

O dofinansowanie unijne mogą się ubiegać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MSP. Pieniądze jednak dostaną tylko ci, którzy przedstawią projekty obejmujące badania przemysłowe czy eksperymentalne prace nad technologiami. Projekty można składać w dowolnym terminie do 31 grudnia. Wnioski przyjmuje i rozdziela pieniądze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 60 dni na ocenę projektu jest ponoć realnym czasem. Potwierdził to pilotaż.

To dofinansowanie unijne ma za zadanie zmniejszyć obawy przedsiębiorców przed prowadzeniem badań. Mikro i mali przedsiębiorcy dostaną dofinansowanie w wysokości 70% kosztów badań przemysłowych i 45% prac rozwojowych. Dla średnich firm dofinansowanie unijne będzie o 10% niższe. Dodatkowym atutem projektu może być promowanie wyników badań na konferencjach czy w czasopismach naukowych.

Projekty muszą być nowatorskie przynajmniej w skali krajowej a najlepiej międzynarodowej. Muszą być wykonalne w tym sensie, że musi być na nie popyt. Do przedsiębiorcy należy uwiarygodnienie szans na sprzedaż wyników projektu. Beneficjent programu ma trzy lata od zakończenia przedsięwzięcia na wprowadzenie rezultatów na rynek. Może to zrobić sam albo sprzedać wyniki innej firmie.

W stosunku do poprzednich lat ograniczony został katalog rzeczy, na jakie można dostać dofinansowanie unijne. Nie ma mowy o zwrocie kosztów na zbudowanie budynku czy zakup maszyny produkcyjnej. Pieniądze można wydać na: pracowników, licencje, patenty, aparaturę badawczą, dzierżawę gruntów czy budynków, ale tylko w zakresie realizacji projektu badawczego. Możliwe jest też dofinansowanie na zlecenie badań naukowcom.

Dofinansowanie unijne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

dofinansowanie unijne