Dofinansowanie na własny biznes

Skąd wziąć dofinansowanie na własny biznes w 2018 roku? Różnych możliwości jest sporo. O pieniądze mogą się starać zarówno rozkręcający biznes oparty na nowych technologiach jak i w tradycyjnych branżach.

Dofinansowanie dla start-upu można uzyskać z programów Polskiego Funduszu Rozwoju. Innowacyjna firma może uzyskać milion złotych w pierwszej fazie a w sumie nawet trzy miliony w kolejnych fazach rozwoju. W zamian wybrany fundusz Venture Capital pozyskuje od 10 do 49% udziałów w spółce. W innym programie, dla spółek na wczesnym etapie rozwoju, możliwe jest pozyskanie do czterech milionów złotych. Pomocą w rozwoju takich spółek służą Aniołowie Biznesu.

Dofinansowanie w wysokości nawet 800 tysięcy złotych mogły dostać nowe firmy w programie Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej. PARP ogłosiła niedawno, że startuje druga edycja tego programu. Do kwietnia mają zostać wybrane inkubatory do realizacji programu. Przyszli przedsiębiorcy będą mogli złożyć pierwsze aplikacje w połowie roku.

Nawet 100 tysięcy złotych można dostać na założenie firmy na wsi. Dofinansowanie przyznawane jest w programie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”. To część Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Preferowane są firmy zajmujące się na przykład: agroturystyką, rękodziełem czy opieką nad dziećmi i osobami starszymi.

Firmy wykorzystujące praktycznie wyniki prac naukowych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od pięciu do nawet 40 milionów złotych. W programie Otwarte Innowacje FIZ jest do rozdania w sumie 500 milionów złotych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje program Bridge Alfa, w którym pojedyncza firma może uzyskać milion złotych inwestycji. Innowacyjny biznes musi się wpisywać w Krajową Inteligentną Specjalizację. Preferowane są mikro, małe i średnie firmy. Wsparcie przyznają bezpośrednio tak zwane wehikuły inwestycyjne, których jest 16.

Bezrobotni, którzy nie prowadzili wcześniej własnej firmy mogą liczyć na pieniądze z urzędu pracy. W tym przypadku firma nie musi być innowacyjna. Może to być sklep, czy szwalnia. W zeszłym roku dzięki takiemu wsparciu powstało około 44 tysiące firm. Program cały czas cieszy się dużą popularnością.