Firma nie będzie mogła zaliczyć nagród dla pracowników do kosztów

Od początku przyszłego roku firma nie będzie mogła wliczać w koszty nagród dla pracowników, które wypłaca z zysku netto. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
W praktyce zmiana prawa oznacza, że firma nie będzie mogła wliczyć w koszty przykładowo: dywidend, zaliczek na dywidendę, tantiem, nagród, premii czy wpłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi tu o te formy bezpośredniego czy pośredniego wynagradzania, które były finansowane z zysku netto, czyli po jego opodatkowaniu.
— Zmiana ta może znacząco ograniczyć możliwość finansowania wszelkiego rodzaju nagród dla pracowników, sprawiając, że pokrywanie tych wydatków z tego właśnie źródła będzie dużo mniej efektywne niż przykładowo finansowanie ich z pieniędzy operacyjnych — uważa Katarzyna Tomalak, doradca podatkowy i Associate Partner z Działu Doradztwa Podatkowego EY.
Nowelizacja prawa idzie w kierunku odwrotnym niż orzecznictwo sądów. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju i Finansów tłumaczyło nowelizację orzecznictwem sądów administracyjnych. Tymczasem rozstrzygnięcia sądów były rozbieżne. Budziło to wątpliwości interpretacyjne. Jednak od ponad roku powszechnie stosowane jest rozstrzygniecie Naczelnego Sądu Administracyjnego ujednolicające interpretację. Zgodnie z uchwałą NSA z lutego 2016 r. wypłacane pracownikom nagrody i premie z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w CIT w miesiącu ich wypłaty. W tej sytuacji nowelizacja jest zaskakująca.
Zdaniem specjalistów fakt, że firma nie będzie mogła zaliczyć do kosztów nagród z zysku może oznaczać, że w ogóle nie będzie ich wypłacać. Tymczasem nagrody z zysku mają szczególne znaczenie w przypadku pracowników. Przywiązują ich do firmy i motywują do lepszej pracy. Pozbawienie ich tego bodźca może być demotywujące. W efekcie może się odbić na wynikach finansowych firmy.
Znowelizowane prawo nie będzie też miało zapewne większego wpływu na dochody fiskusa. Paradoksalnie może je nawet zmniejszyć.