Firma – kredyt dla nowego przedsięwzięcia

Skąd młoda firma może wziąć kredyt na działalność? Nie jest to łatwe. Banki obawiają się kredytowania przedsięwzięć, które dopiero startują. Możliwości uzyskania kredytu są coraz większe.

Okazuje się, że konieczność płacenia składek na ZUS w pełnej wysokości jest znaczącym hamulcem w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Co druga firma, a według niektórych danych nawet 80% upada po dwóch latach działalności. Po takim czasie kończy się okres ochronny i tak zwany preferencyjny ZUS. Wysoka składka okazuje się nie do udźwignięcia dla młodych firm.

Ta niestabilność nowych biznesów przekłada się na niechęć banków do udzielania im kredytów. Stosunkowo łatwo firma może uzyskać kredyt hipoteczny. To wygodne i pewne zabezpieczenie dla banków. Nieruchomość jest łatwa do wycenienia i wiadomo, że nie zniknie. Tyle, że raczej niewielu początkujących przedsiębiorców ma nieruchomość, która może służyć za zabezpieczenie kredytu.

Są już jednak banki, które oferują kredyty nowym przedsiębiorstwom. Dopuszczają one zwykle również inne zabezpieczenia niż hipoteka. Może to być na przykład poręczenie osobiste czy zabezpieczenie na środkach trwałych. W każdym przypadku a zwłaszcza przy poręczeniu osobistym ważna jest historia kredytowa przedsiębiorcy. Warto o to zatroszczyć się dużo wcześniej planując zakładanie firmy.

Banki, w których można starać się o kredyt od początku działania firmy to na przykład: PKO BP, Idea Bank i mBank. W większości banków, żeby liczyć na pożyczkę firma musi działać na rynku przynajmniej sześć albo dwanaście miesięcy. Często warunkiem uzyskania kredytu jest też założenie konta firmowego w danym banku. Banki wymagają też wkładu własnego w wysokości na przykład 30% pożyczanej kwoty.

Przed udaniem się do banku z wnioskiem o kredyt dobrze jest również zadbać o wiarygodność przedsięwzięcia. Może temu służyć biznesplan, który zawiera analizę rynku, możliwości dotarcia do odbiorców i wykazuje możliwości zarobienia na danej działalności. Zresztą biznesplan to dokument, który powinien zawsze zostać opracowany zanim firma wystartuje.