Firma – łatwiejsza sukcesja

Od nowego roku ma się stać łatwiejsza sukcesja przedsiębiorstwa. Obecnie w niektórych przypadkach okazuje się, że firma nie może być przekazana czy odziedziczona, bo nie można przejąć na przykład koncesji.
Zasadą ma się stać, że następca prawny właściciela firmy wpisanej do CEIDG przejmuje koncesje, zezwolenia, licencje i pozwolenia. Teraz nie ma możliwości przejęcia tych decyzji administracyjnych. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji. W przypadku, gdy firma jest własnością kilku osób sukcesor musi jeszcze uzyskać zgodę pozostałych właścicieli.

Przejęcie firmy po śmierci współmałżonka

W przypadku firmy rodzinnej należącej do współmałżonków możliwe ma być powołanie tymczasowego przedstawiciela. Ma on zarządzać spadkiem do czasu załatwienia formalności prawnych. Ma też prowadzić bieżącą działalność przedsiębiorstwa: sprzedawać, kupować, podpisywać umowy.

Firma ma mieć łatwiej w kontaktach z urzędem

Zniesione mają być przepisy nakazujące przedsiębiorcy załączanie dokumentów, które dana instytucja ma albo może łatwo do nich uzyskać dostęp. Chodzi na przykład o nagminne żądanie odpisów z KRS. Ma też ulec zmniejszeniu liczba egzemplarzy dokumentów, których chcą urzędy. Swoją drogą, kiedy się doczekamy końca marnotrawienia papieru i przejdziemy na w pełni elektroniczny obieg dokumentów.

Ograniczenie egzekucji w firmie

Niejedna firma wpada w poważne kłopoty finansowe nie ze swojej winy. Kontrahenci okazują się niewypłacalni, albo zalegają z płatnością wymuszając kredytowanie ich. Zatory płatnicze w Polsce to powszechny problem. W rezultacie do firmy, która jest najsłabszym ogniwem łańcucha dłużników przychodzi komornik. Od nowego roku nie będzie mógł zając wszystkich pieniędzy. Przedsiębiorcy i jego rodzinie musi zostać kwota niezbędna do utrzymania przez dwa tygodnie.