Firma – łatwiejsze dochodzenie należności

Każda firma ma mieć łatwiejszą sytuację przy ściąganiu należności od dłużników. Ustawa została uchwalona głównie z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale zapewne jej rozwiązania przydadzą się też dużym graczom.

W ustawie zawartych jest szereg rozwiązań, które mają przyspieszyć zapłatę. Firma ma szybciej odzyskać  zarówno należność główną jak i odsetki oraz koszty procesu. Zgodnie z ustawą poszerzony zostanie katalog danych gromadzonych w biurach informacji gospodarczej. Znajdą się tam wykazy bezskutecznych egzekucji komorniczych. Rejestry będą też miały ustawowy obowiązek przekazywania sobie danych o przedsiębiorstwach.

Większych kwot firma będzie mogła dochodzić w postepowaniu uproszczonym. Górny próg przesunięto z 10 do 20 tysięcy złotych. Po nowelizacji innych ustaw notariusze mają mieć prawo wydawać nakazy zapłaty w sprawach wierzytelności podlegające postępowaniu uproszczonemu.

W uzasadnieniu projektu ustawy napisano miedzy innymi, że ma ona zapewnić szersze informacje o zobowiązaniach potencjalnych kontrahentów, rozszerzenie zakresu spraw rozpoznawanych w postepowaniu grupowym, czy zwiększenie efektywności postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Ustawa określa też przesłanki uzasadniające zawarcie przez podmiot gospodarujący środkami publicznymi ugody w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych. Dotychczas w obawie o podejrzenie trwonienia środków publicznych, dysponujące nimi jednostki zawsze dążyły do ostatecznego rozstrzygnięcia sądowego.

„Nowela ma zapewnić szersze możliwości uzyskiwania informacji o zobowiązaniach potencjalnego kontrahenta z biur informacji gospodarczej i z rejestrów obejmujących dane o należnościach publicznoprawnych (przy jednoczesnym poszanowaniu praw dłużników)” – napisano w komunikacie kancelarii prezydenta.

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.