Jak firma może uniknąć udziału w karuzeli VAT

Nieprzemyślana transakcja może doprowadzić do tego, że firma o nieposzlakowanej opinii znajdzie się w kręgu zainteresowań fiskusa. Może mieć nawet naprawdę poważne kłopoty włącznie z odpowiedzialnością karną właściciela czy osoby zarządzającej. Teraz jednak jest prawie pewne, że jeden błąd spowoduje zablokowanie konta..

Wyłudzeniami podatku VAT zajmują się głównie zorganizowane grupy przestępcze. Generują one tak zwane karuzele, czyli nieprawdziwe transakcje, za które odzyskują podatek VAT nigdy przez nikogo niezapłacony. Zdarza się, że do przestępczego łańcuszka trafia nieświadoma niczego zupełnie uczciwa firma.

Wyłudzeniom VAT ma przeciwdziałać nowe prawo powołujące do życia System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej. Narzędzie to, po dojściu do pełnej sprawności ma sprawdzać cztery miliony rachunków firmowych na dobę. Chodzi o te w bankach, ale też w SKOK-ach. Według zadanych algorytmów system ma typować podejrzane transakcje, które mogą mieć na celu wyłudzenia podatku VAT.

Konsekwencje, jakie poniesie firma, jeśli zostanie wskazana przez system to blokada konta na 72 godziny. W razie gdyby podejrzenia się potwierdziły kolejna blokada może trwać już trzy miesiące. Formalnie o blokowaniu konta decyduje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Należy przyjąć, że na pierwszą, krótszą blokadę decydujący wpływ może mieć sam system.

Jednym z elementów nowego systemu jest wyszukiwarka płatników VAT. To ogólnodostępne narzędzie do wykorzystania przez przedsiębiorców. Wyszukiwarka zawiera informacje o firmach:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji,
  • wykreślonych z rejestru VAT,
  • których rejestracja, jako podatników VAT została przywrócona.

Firmę można wyszukać z wykorzystaniem jej numeru NIP. Należy go podać w postaci ciągu liczb bez żadnych znaków oddzielających. Firma może też zostać znaleziona po nazwie. We właściwym polu należy wpisać minimum pięć kolejnych znaków z nazwy.

Wyszukiwarka płatników VAT może pomóc w uniknięciu transakcji z podejrzanymi podmiotami. Tym samym może uczciwego przedsiębiorcę uchronić przed poważnymi konsekwencjami.