Firma – można zawrzeć umowę mailem

Od jutra, czyli 8 września br. firma będzie mogła zawierać umowy w formie elektronicznej. Nowelizacja kodeksu cywilnego zniosła wymóg papierowej formy zawierania umów. Oznacza to spore ułatwienie i przyspieszenie w obrocie gospodarczym.

Firma – nowelizacja kodeksu cywilnego

Koniec papierowej niewoli. Dokument elektroniczny będzie miał od jutra takie samo znaczenie jak dokument papierowy. Dotychczas strony zawierające umowę musiały się spotkać i podpisać dokumenty. Tak było zwykle najszybciej. Można też było przesłać podpisaną przez siebie umowę drugiej stronie i czekać na odesłanie jej przez kontrahenta. Zajmowało to kilka dni. Teraz można zawrzeć ważną z punktu widzenia prawa umowę w kilkanaście minut.
W przypadku czynności prawnej dokonanej w formie cyfrowej jedynym warunkiem jej ważności jest możliwość zapisania i odtworzenia jej treści. Może to być, zatem mail, sms czy nawet nagrana rozmowa telefoniczna o ile można ustalić osoby składające oświadczenie.

Firma – nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

Od jutra wchodzi też w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Dzięki niej powinno nastąpić przyspieszenie postepowań przed sądami. Możliwe będzie na przykład składanie pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do składania ważnych prawnie pism nie będzie wymagany podpis elektroniczny. Wystarczy zalogowanie do systemu.
Zniknie przedłużające dotychczas postępowania oczekiwanie na doręczenie wezwania świadka czy biegłego. Można ich będzie wzywać drogą elektroniczną.
Przedsiębiorcy na pewno wykorzystają nowe przepisy, które ułatwią im prowadzenie interesów. Jak się to sprawdzi w przypadku sądów pokaże czas.