Firma – nowelizacja ustawy o VAT

Firma nieaktywna będzie łatwiejsza do wyrejestrowania, niektórzy podatnicy VAT będą płacili kaucję przy rejestracji, skrócone zostaną okresy rozliczeniowe – to niektóre planowane rozwiązania ujawnione przez wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego.

Zmiany ustawy o VAT mają służyć uszczelnieniu systemu i zapobiec ogromnym wyłudzeniom. Jak zapowiedział Jasiński duży pakiet uszczelnieniowy jest już prawie gotowy. Projekt ma być ogłoszony jeszcze we wrześniu.

„Pracowaliśmy nad tym, zbierając informacje o mechanizmach zorganizowanej przestępczości podatkowej” – powiedział wiceminister. Analizowano zwłaszcza mechanizmy stosowane przy wyłudzaniu VAT w branży tytoniowej, paliwowej, alkoholowej i obrocie olejem rzepakowym.

W ustawie znajdą się zapisy dotyczące rejestrowania i wyrejestrowywania płatników VAT. Firma przy rejestracji będzie musiała w niektórych przypadkach wpłacić kaucję. Będzie to dotyczyło przypadków, gdy rejestrujący zalegał z podatkami albo był skazany za przestępstwo skarbowe. Solidarną odpowiedzialność będzie ponosił pełnomocnik wnioskujący o rejestrację. Kaucja może też być stosowana ze względu na specyfikę niektórych rodzajów działalności. Będzie miała określony dolny i górny limit.

Kaucje będą też wymagane w niektórych przypadkach przy wyrejestrowywaniu. Będzie się z tym musiała na przykład liczyć firma, która zawiesiła działalność na sześć kolejnych miesięcy albo nie składała deklaracji podatkowych przez taki czas.

Rozliczenia podatku VAT będą dokonywane jak dotychczas. Małe firmy kwartalnie a duże co miesiąc. Nie jest jednak wykluczone, że nowa firma, niezależnie od wielkości będzie musiała przez rok rozliczać VAT co miesiąc.

Zaniżenie podatku VAT lub zawyżenie zwrotu będzie karane dodatkowym obciążeniem w wysokości 30% wyliczonego podatku. Będą tez sankcje stuprocentowe za wystawianie fałszywych faktur.

Zmiany obejmą również kodeks karny skarbowy. Zniknąć ma „czynny żal”, który pozwalał na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Rozszerzone zostaną za to możliwości dobrowolnego poddania się karze.