Firma – odliczanie VAT od samochodów wynajętych pracownikom

Czy firma może odliczać 100% VAT od wydatków na samochody wynajmowane odpłatnie pracownikom? Urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, że można odliczać tylko 50% VAT. Jest jednak spora szansa na wygranie sprawy przed sądem.

Ograniczenie odliczania VAT od wydatków na samochody dotyczy sytuacji, gdy pojazd może być używany częściowo do celów służbowych a częściowo do prywatnych. Wtedy firma może odliczyć tylko 50% VAT od zakupu, najmu, dzierżawy oraz leasingu pojazdów samochodowych oraz od paliwa i kosztów związanych z ich eksploatacją pojazdu. Ale limit odliczenia nie obowiązuje, jeśli na przykład konstrukcja pojazdu wyklucza jego użycie do celów prywatnych, bądź użycie do takich celów czyni nieistotnym. Firma może też ustalić zasady używania pojazdów wykluczające użycie ich przez pracowników do celów prywatnych.

Jednak organy skarbowe często nie wierzą, że firma jest w stanie wyeliminować przypadki wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie przekonuje ich prowadzona ewidencja przebiegu i pozwalają na odliczenie tylko 50% VAT od wydatków. Jest to niezgodne z prawem i dlatego warto walczyć ze skarbówką w sądzie administracyjnym.

Jeśli firma wynajmuje odpłatnie samochód pracownikowi do celów prywatnych, to jest to też działalność gospodarcza. Jednocześnie, jeśli są zachowane procedury, nie ma podstaw do kwestionowania faktu, że samochód jest wykorzystywany do celów prywatnych tylko poza godzinami pracy. W związku z tym firma może odliczać 100% VAT od kosztów utrzymania takiego samochodu. Takie stanowisko zajmują zwykle sądy administracyjne.

Przykładem może być wyrok WSA w Łodzi z 25 maja 2015 roku. Firma wnosiła o prawo do pełnego odliczenia VAT za wydatki na samochody udostępniane odpłatnie pracownikom do celów prywatnych. Organ skarbowy uznał jednak, że istnieje możliwość wykorzystywania samochodów do celów prywatnych w czasie pracy i uznał, że firma może odliczyć tylko 50% VAT.

Sąd nie zgodził się z taką interpretacją i uznał, że firma może odliczać pełny VAT. W tym celu muszą być spełnione dwa warunki. Mianowicie sposób wykorzystania samochodów służbowych musi zostać określony w taki sposób, żeby wykluczone było używanie ich do celów prywatnych w czasie pracy. Owo wykluczenie musi być potwierdzone prowadzoną dla samochodów ewidencją przebiegu.