Firma – podwyżka płac pracowników

Firma zatrudniająca pracowników będzie musiała w przyszłym roku płacić im więcej. Decyzję o tym podjęła w połowie września Rada Ministrów.

Płaca minimalna ma zostać podniesiona o 100 złotych do poziomu 2100 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć z obecnych 13 złotych do 13,7 złotego. Oznacza to, że minimalna płaca zostanie podniesiona o pięć procent i będzie stanowiła 47,3 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w 2018 roku.

Związkowcy chcieli podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2220 złotych. Pracodawcy postulowali jej podniesienie o ustawowy wskaźnik, czyli do 2050 złotych. Rząd proponował początkowo 2080 złotych. Ostateczny poziom podwyżki został ustalony w czasie konsultacji społecznych – twierdzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Płaca minimalna w Polsce i tak pozostaje na dużo niższym poziomie niż w krajach starej Unii Europejskiej. Przykładowo w Niemczech czy we Francji wynosi ona około 1500 euro.

Minimalną płacę otrzymuje według GUS około 1,4 miliona pracowników. Płaca ta jest, co roku podnoszona. Od jej wysokości zależą również kwoty różnych świadczeń, w tym zasiłku chorobowego.

Podwyżka stawki godzinowej dotyczy nie tylko osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia. Obowiązuje ona również osoby samozatrudnione świadczące usługi dla firm..

Podwyżka płacy minimalnej może oznaczać wzrost cen produktów i usług. Możemy to wszyscy odczuć od nowego roku.