Firma – poważna zmiana w JPK_VAT

Rząd przyjął projekt ustawy podatkowej zakładający, że od lipca 2020 roku każda firma, będąca płatnikiem VAT będzie musiała składać deklaracje w formie nowego pliku JPK_VAT. Duże firmy obejmie ten obowiązek już od początku przyszłego roku.
Ponieważ wprowadzenie nowego JPK_VAT jest według Ministerstwa Finansów podyktowane między innymi uszczelnieniem systemu podatkowego nie ma, co liczyć na porzucenie projektu. Nowe narządzie ma ułatwić skarbówce wyłapywanie pustych faktur. Ma też uprościć podatnikom rozliczenia z fiskusem. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że łatwiejsze będą rozliczenia tylko w przypadku małych firm. Duża firma może mieć nawet trudniej.
Firma wysyłająca nowy JPK_VAT nie będzie już musiała składać osobno deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji VAT. Wszystko to znajdzie się w nowym JPK_VAT. Wyeliminowane też zostaną załączniki: VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowe wnioski załączane przy tradycyjnym rozliczaniu VAT.
W rezultacie firma będzie składała tylko jeden dokument w formie elektronicznej. Będzie on zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną. Firma, która wybierze rozliczenie kwartalne, co miesiąc będzie musiała przesyłać część ewidencyjną w nowej formie. Raz na kwartał będzie miała obowiązek przesłać ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.
Projekt przewiduje również kary administracyjne za błędy w wypełnianiu nowego JPK_VAT. Nierzetelnie wypełniony dokument utrudnia, bowiem analizę danych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Małe i średnie firmy obowiązek wypełniania nowego JPK_VAT obejmie od lipca przyszłego roku, ale jeśli będą gotowe mogą zacząć przesyłać go wcześniej. Jednak firmy, które zdecydują się na nowy system rozliczeń nie będą już mogły wrócić do starego.