Firma – rozłożenie składek ZUS na raty

Każda firma musi opłacać składki ZUS, ale czasami z różnych przyczyn nie ma na to pieniędzy. Wtedy można się zwrócić do ZUS o rozłożenie spłaty na raty.

Firma – co oznacza rozłożenie składek na raty

Rozłożenie składek na raty oznacza, że ZUS nie będzie wszczynał postępowania egzekucyjnego a postępowania niezakończone zostaną zawieszone. Zakład przestanie też naliczać odsetki za zwłokę a do kolejnych rat będzie doliczał opłatę prolongacyjną w wysokości połowy odsetek za zwłokę.
Co ważne, rozłożenie spłaty składek na raty jest możliwe w stosunku do składek, którym upłynął termin płatności. Jest więc to poważniejsza ulga niż odroczenie terminu płatności.
Rozłożenie składek na raty ma sprawić, ze firma przetrwa przejściowe kłopoty a w przypadku byłych przedsiębiorców nie pozbawiać ich środków do życia.

Firma – dla kogo dostępne jest rozłożenie składek na raty

O rozłożenie składek na raty mogą się starć aktualnie działające firmy, ale też osoby, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej i zostały im po niej długi. Mogą o taką ulgę starać się osoby, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, np. następcy prawni. Jest ona tez przeznaczona dla małżonków odpowiadających z tytułu majątku wspólnego za długi współmałżonka.

Firma – dokumenty

Podstawowym dokumentem niezbędnym do uzyskania rozłożenia składek na raty jest wniosek. Musi on być wyczerpująco udokumentowany. Ma wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu, których dłużnik nie jest w stanie jednorazowo uregulować należności. Dokumenty, stanowiące podstawę do oceny zasadności odroczenia są różne dla różnych form prawnych prowadzonej działalności.
Do wniosku musi być dołączona informacja o jaki jeszcze rodzaj pomocy stara się przedsiębiorca: de minimis, indywidualnej na restrukturyzację, na naprawę szkód wywołanych klęskami żywiołowymi lub innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.
Sposób składania wniosku i podpisywania umowy są identyczne jak w przypadku odroczenia terminu płatności.

Firma – prawa dłużnika po podpisaniu umowy

Podpisując umowę dłużnik uzyskuje prawo do spłaty zadłużenia w dłuższym czasie. Nie płaci odsetek za zwłokę, postępowania egzekucyjne zostają zawieszone a nowe niewdrażane. Dłużnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę warunków rozłożenia spłaty na raty z powodu polepszenia, lub pogorszenia sytuacji finansowej. Ma tez prawo wymówić umowę, ale wtedy musi od razu spłacić całość zadłużenia.