Firma – rozpoczęcie „współpracy” z ZUS

Każda firma ma obowiązek „podjąć współpracę” z ZUS. Takim określeniem państwowy ubezpieczyciel usiłuje osłodzić konieczność płacenia daniny na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Firma – zgłoszenie do ZUS

Po rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG czy firmy w KRS przedsiębiorca ma siedem dni na zarejestrowanie się w ZUS. Co za tym idzie będzie musiał odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne. Przy czym jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą lub firma działa jako jednoosobowa spółka z o.o. i jednocześnie jest wspólnikiem jednej czy kilku spółek cywilnych to od każdej z tych spółek musi zapłacić ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ktoś ma 100% udziałów w spółce z o.o. to płaci 100% składki z prywatnej kieszeni. Zgłoszenia dokonuje się na wniosku ZUS ZUA.
Co ciekawe, według ustawy nowelizującej prawo o prowadzeniu działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja br. ZUS dostaje wszystkie dane przedsiębiorcy w momencie zarejestrowania firmy. Co więcej dane te są potwierdzone poprzez NIP. Ale z nieznanych przyczyn ustawodawca wprowadził okres przejściowy i aż do 19 maja 2017 roku trzeba wypełniać wniosek CEIDG-1.

Firma – wysokość składek

Minimalna wysokość składek obliczana jest od ustalanej przez ZUS kwoty. W tym roku minimalne składki na składniki ubezpieczenia wynoszą:
– emerytalne 474,92 zł;
– rentowe 194,64 zł;
– chorobowe 59,61 zł;
– wypadkowe 43,79 zł;
– zdrowotne 288,95zł.

Firma – wysokość składek preferencyjnych

Osoby zakładające firmę mają prawo przez 24 miesiące do preferencyjnych składek na ZUS. Ale są tutaj poważne obostrzenia. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które:
– w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadziły firmę;
– wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy;
– wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.;
– wspólnicy spółki jawnej;
– wspólnicy spółki komandytowej;
– wspólnicy spółki partnerskiej;
– osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Składniki składki ubezpieczenia preferencyjnego wynoszą:
– emerytalne 108,34 zł;
– rentowe 44,40 zł;
– chorobowe 13,60 zł;
– wypadkowe 9,99 zł;
– zdrowotne 288,95zł.
To nie błąd. Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega zmniejszeniu.
Przeczytaj też o odroczeniu płatności składek ZUS oraz o rozłożeniu ich na raty.