Firma – większa składka na ZUS dla najmniejszych

Początkująca mała firma musi od początku roku płacić wyższe składki na ZUS. Wzrost jest związany z podwyższeniem ustawowej pensji minimalnej i wynosi osiem procent.

Mała firma, która dopiero zaczyna działalność ma prawo opłacać niższe składki na ZUS. Przez pierwsze dwadzieścia cztery miesiące kalendarzowe może przyjąć za podstawę obliczania składek na ubezpieczenie społeczne 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Od początku 2017 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wzrosła z 1860 do 2000 złotych brutto. Kwota podstawy obliczania składek nie może być niższa niż 600 złotych. Składka wzrosła, więc o 14,29 złotego, czyli o osiem procent.

Składka na ubezpieczenie społeczne w normalnej wysokości jest obliczana od 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2017 roku podstawa ta wynosi 2557,80 złotych.

Preferencyjną składkę na ubezpieczenie społeczne mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadzili firmy. Jest ona, zatem przeznaczona dla nowych osób w biznesie. Nie mogą z niej skorzystać osoby, które jako firma wykonują zlecenia dla byłego pracodawcy, u którego pracowali w obecnym, lub poprzednim roku. Chodzi o to, żeby nie rodzić pokusy wypychania pracowników z etatów na własną działalność gospodarczą.