Gwarancje de minimis pół roku dłużej

Gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez BGK mają być dostępne do połowy przyszłego roku. Minister rozwoju i finansów przygotował rozporządzenie przedłużające funkcjonowanie programu. Początkowo miał się on zakończyć w roku 2017.

W uzasadnieniu projektu ministerstwa napisano: „Przedłużenie obowiązywania oferty udzielania gwarancji w ramach pomocy de minimis do 30 czerwca 2018 r. ma na celu kontynuację ułatwienia firmom z sektora MŚP dostępu do finansowania działalności kredytem bankowym.

Pozwoli także na utrzymanie wzrostu gospodarczego osiąganego dzięki aktywności inwestycyjnej. Niewątpliwie przedłużenie oferty gwarancji umożliwi też utrzymanie wzrostu popytu ze strony MŚP na instrumenty gwarancyjne oferowane przez rząd. Przedłużenie programu umożliwi też wypracowanie jego głębszej zmiany z wykorzystaniem środków unijnych”.

Gwarancje de minimis były w założeniu tymczasowym lekiem na kryzys. Działanie programu było wielokrotnie przedłużane ze względu na ogromną popularność wśród przedsiębiorców. Skorzystało z niego 130 tysięcy firm. Wzięły one w sumie 75 miliardów złotych kredytów.

Program gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego poważnie zwiększa szanse przedsiębiorców na uzyskanie kredytu w banku komercyjnym. BGK od 2013 roku udzielił gwarancji na kwotę ponad 42 miliardów złotych. Przedsiębiorcy w większości dobrze wywiązują się ze zobowiązań. Ministerstwo Finansów na koszty wypłat z gwarancji i inne związane z programem wydało tylko niecały miliard złotych.

Rozporządzenie przedłużające działanie programu de minimis wejdzie w życie trzy dni po opublikowaniu. Przedłużenie działania programu tylko do 30 czerwca 2018 roku jest związane z pracami nad ustawą zmieniającą system gwarancji udzielanych przez skarb państwa.