Jaka firma jest najlepsza?

Zakładając własny interes trzeba wybrać prawną formę działalności. Zależnie od niej różna jest odpowiedzialność przedsiębiorcy i różne koszty funkcjonowania. Przyszły biznesmen powinien dokładnie przeanalizować, jaką jego firma ma mieć formę prawną. Omówimy tutaj pokrótce różne formy działalności. Wybrane, dostępne dla największej liczby przedsiębiorców formy prawne omówimy dokładniej w kolejnych wpisach.

Firma, jako jednoosobowa działalność

Najpopularniejszą formą prowadzenia własnego interesu jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W sytuacji, gdy zamierzamy wykonywać pracę osobiście jest to najwłaściwsza forma prawna. Firma działająca w tej formie ma pomimo nazwy prawo zatrudniać pracowników. Formalności związane z zakładaniem jednoosobowej działalności gospodarczej są ograniczone do minimum.
Minusem tego rodzaju działalności jest odpowiedzialność finansowa. Firma, a właściwie jej właściciel odpowiada całym osobistym majątkiem za zobowiązania. Konieczne jest też odprowadzanie składek na ZUS, nawet, gdy firma przynosi straty.

Zakładanie jednoosobowej działalnosci gospodarczej

Firma, jako spółka cywilna

Spółkę cywilną zakładają przedsiębiorcy, którzy zamierzają podjąć wspólne działanie. Wspólnicy muszą być wpisani do CEIDG. Do założenia spółki konieczne jest zawarcie umowy spółki.
Firma w tej formie nie ma osobowości prawnej. Każdy ze wspólników sam rozlicza podatek dochodowy. Dużym minusem jest solidarna odpowiedzialność wspólników za zaciągnięte zobowiązania.

Zakładanie spółki cywilnej

Firma, jako spółka z o. o.

Firma działająca, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być małym podmiotem, jak i wielkim przedsiębiorstwem. Do jej założenia konieczne jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej pięciu tysięcy złotych. Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. W ciągu pół roku od jego sporządzenia konieczne jest zarejestrowanie spółki w KRS.
Spółka z o. o. jest osobnym podmiotem prawnym. Musi prowadzić pełną księgowość. Wspólnicy odpowiadają tylko do wysokości kapitału zakładowego.

Zakładanie spółki z o.o.

Firma, jako spółka partnerska

Spółkę partnerską nie każdy może założyć. Mogą ja założyć tylko osoby fizyczne uprawiające wybrane wolne zawody. Wykaz zawodów jest dostępny w kodeksie spółek handlowych.
Umowa spółki musi mieć formę aktu notarialnego. Konieczna jest rejestracja w KRS. Za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy wspólnicy, ale za szkody wywołane wykonywaniem zawodu przez jednego z nich reszta nie odpowiada.

Firma, jako spółka komandytowa

Spółka komandytowa to szczególna forma działalności przeznaczona dla podmiotów o nierównym potencjale ekonomicznym. Na przykład w przypadku, gdy jeden wspólnik ma pieniądze, a drugi pomysł na prowadzenie działalności. Ten z pieniędzmi to komplementariusz. On odpowiada za zobowiązania finansowe bez ograniczeń. Ten z pomysłem to komandytariusz. Odpowiada tylko do wysokości sumy komandytowej określonej w umowie
Spółka komandytowa musi być zawiązana w formie aktu notarialnego i zarejestrowana w KRS.

Firma, jako spółka akcyjna

To jedna z najbardziej zaawansowanych form prowadzenia działalności. Jest odpowiednia dla firm, które mają za cel wejście na giełdę. Do jej założenia konieczny jest kapitał zakładowy w wysokości, co najmniej stu tysięcy złotych. Jest to wkład założycieli, czyli akcjonariuszy.
Spółka akcyjna musi być powołana w formie aktu notarialnego i wpisana do KRS. Obowiązkowe jest ustanowienie zarządu i rady nadzorczej.

Firma, jako spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna jest forma mieszaną. Postawą jej powołania jest statut. Powinien być podpisany przez wszystkich wspólników. Do założenia takiej spółki konieczne jest podpisanie aktu notarialnego i wpis do KRS. Kapitał zakładowy musi wynieść, co najmniej pięćdziesiąt tysięcy złotych.
Członkami spółki są komplementariusze i akcjonariusze. Ci pierwsi odpowiadają za jej zobowiązania, a drudzy nie. Komplementariusz może zostać akcjonariuszem i odwrotnie akcjonariusz komplementariuszem.
Dokładniejsze informacje o różnych formach prowadzenia firmy opublikujemy wkrótce.