Mała firma ma mieć łatwiej z ochroną danych osobowych

Mała firma nie będzie musiała spełniać wszystkich standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez unijne prawo. Wchodzące w życie 25 maja 2018 roku przepisy o ochronie danych osobowych mają być wprowadzone w zliberalizowanej formie.

Przygotowywany projekt ustawy o ochronie danych osobowych uściśla unijne rozporządzenie. Mała firma ma być traktowana według planów w łagodniejszy sposób. – Na obecnym etapie prac, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, przygotowujemy przepisy, które ułatwiają stosowanie niektórych obowiązków przez tych przedsiębiorców, którzy przetwarzają dane tylko dla siebie. Chodzi o firmy, które przetwarzają dane, ale nie udostępniają ich i jednocześnie nie są bardzo dużymi podmiotami – powiedział koordynujący reformę ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji dr Maciej Kawecki.

Kawecki podkreślał, dane osobowe – jako element informacji – to dzisiejsze paliwo gospodarki. Wyjaśniał, że autorom reformy danych osobowych przyświecało założenie, że istnieją ono po to, aby je przetwarzać, ale w granicach wyznaczonych przez prawo.  – Musieliśmy znaleźć złoty środek: zrównoważyć interesy przedsiębiorców i interesy nas wszystkich, jako tych, których te dane dotyczą. Z opinii, jakie otrzymujemy i od przedsiębiorców i organizacji dbających o prawa obywateli wynika, że w dużej mierze to nam się udało. Ale chcemy zrobić więcej – zadeklarował.

Firma niewielkich rozmiarów ma być wyłączona spod działania niektórych przepisów ustawy. Na razie nie wiadomo, jakiej wielkości firma będzie mogła liczyć na takie przywileje. Nie jest tez jeszcze jasne, kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu.

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych jest wynikiem z przyjętego w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Rozporządzenie to zmienia przepisy o ochronie danych osobowych. Za naruszenie przepisów będzie groziła kara do 20 milionów euro lub czerech procent wartości rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Według ekspertów tak wysokie kary były dotychczas niespotykane.