Nawet najmniejsza firma musi przekazywać JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 roku nawet najmniejsza firma, czyli każde mikroprzedsiębiorstwo musi generować i przekazywać fiskusowi Jednolity Plik Kontrolny. Szczęśliwie drogę przetarły większe firmy i praktycznie nie ma już programów niepotrafiących wygenerować JPK­_VAT.

Wszyscy czynni podatnicy VAT muszą od początku przyszłego roku przekazywać, co miesiąc, bez wezwania, JPK_VAT. Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa zostały objęte tym obowiązkiem wcześniej. Duże firmy przekazują JPK_VAT już od początku lipca 2016 roku. Od początku 2017 obowiązek ten objął małe i średnie przedsiębiorstwa. Teraz czas na mikrofirmy.

Według przepisów do przekazywania JPK zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Informacja o prowadzonej ewidencji ma trafiać drogą elektroniczną do Szefa Krajowej Administracji skarbowej.

Co firma ma przekazać w JPK_VAT? Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych z programu komputerowego podmiotu gospodarczego. Zawiera informacje za dany okres usystematyzowane według standardu w sposób umożliwiający łatwe przetwarzanie. Na chwilę obecną JPK składa się z siedmiu części zwanych też strukturami. Są to:

– księgi rachunkowe – JPK_KR,

– wyciąg bankowy – JPK_WB,

– magazyn – JPK_MAG,

– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,

– faktury VAT – JPK_FA,

– podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

– ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Ponieważ JPK trzeba przekazywać w wersji elektronicznej, każda firma musi w tej formie prowadzić księgowość. Nie jest możliwe prowadzenie jej na papierze.

JPK można przekazać poprzez aplikację dostępną na stronie Ministerstwa Finansów albo przy użyciu jednego z dostępnych na rynku programów przeznaczonych do tworzenia i przesyłania plików XML o strukturze zgodnej z JPK. Warto podkreślić, że nie można przekazać JPK na przykład na płycie, mailem czy na pendrivie.

Obowiązek przekazywania JPK przez mikrofirmy zaczyna obowiązywać od początku 2018 roku. Plik powinien trafić do administracji skarbowej do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Czyli pierwszy JPK należy wysłać do 25 lutego z danymi za styczeń. W praktyce będzie to 26 luty, bo 25 wypada w niedzielę.

Za niewysłanie JPK firma może się spodziewać grzywny.