Prowadzenie firmy – wsparcie dla pozyskania grantu

PARP wspiera prowadzenie firmy przez dotacje dla starających się o granty na współpracę z zagranicznymi partnerami. Wielu przedsiębiorców narzeka, że aby dostać taki grant trzeba ponieść wysokie koszty.

Prowadzenie firmy – do kiedy drugi nabór dotacji dla grantu

W poniedziałek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi nabór w tym roku. Wnioski można składać do piątego sierpnia do godziny 16. Możliwe jest wcześniejsze zamknięcie możliwości składania wniosków, jeśli wartość przyjętych projektów przekroczy sumę przeznaczoną na dotacje. PARP poinformuje o ewentualnym skróceniu terminu z trzydniowym wyprzedzeniem.

Prowadzenie firmy – pieniądze na dotacje

Program jest przeznaczony dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Nazywa się „Wsparcie na uzyskanie grantu”. Jedna firma na jeden projekt może dostać z tego programu 75 tysięcy złotych, jeśli jest koordynatorem projektu, albo 35 tysięcy, jeśli jest tylko partnerem. Możliwe jest sfinansowanie przez dotację nawet 100% kosztów uzyskania grantu.
Na dotacje na uzyskanie grantów przeznaczono w tym roku dwa miliony złotych. W pierwszej rundzie zakończonej w czerwcu rozdysponowano 1,177 mln zł. Na dotacje w drugiej rundzie zostało, więc 823 tys. zł. Jedna firma może dostać dotacje na staranie się o kilka grantów. Nie ma tu ograniczeń.
Żeby dostać dotację grant musi dotyczyć programów innowacyjnych zakładających współpracę z naukowcami lub innymi firmami z co najmniej dwóch krajów. Efektem mają być prace rozwojowe lub badania naukowe.

prowadzenie firmy