Radykalna zmiana prawa w sprawie finansowania badań

Szykuje się radykalna zmiana prawa w sprawie badań. Obecnie przedsiębiorstwa łożące na badania i rozwój są karane przez fiskusa. Zmiana prawa ma wreszcie doprowadzić do tego, że inwestowanie w rozwój będzie nagradzane.

Zmiana prawa – stan obecny

Obecne prawo dotyczące inwestowania w badania i rozwój śmiało można nazwać skandalicznym. To czy przedsiębiorstwo może wliczyć te wydatki do kosztów uzależnione jest od wyniku badań. Jeśli zakończyły się one sukcesem może wydatki wliczyć do kosztów. Jeśli natomiast badania nic nie dały, to przedsiębiorstwo jest dodatkowo karane. Poniesione koszty nie wchodzą w koszty przedsiębiorstwa.
Nic dziwnego, że nasza gospodarka nie jest innowacyjna skoro państwo nie chce brać żadnego ryzyka na siebie. Badania ze swej natury są obarczone ryzykiem niepowodzenia. Fiskus zaś zachowuje się tak, że interesuje go tylko pewny dochód. Całe ryzyka ma na siebie brać przedsiębiorca.

Zmiana prawa – ma być wreszcie normalnie

Zmiana prawa ma dotyczyć ustawy o rachunkowości oraz ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Nakłady poniesione na badania i rozwój można będzie doliczyć do kosztów uzyskania przychodu w każdym przypadku. Czyli również gdy prace nic nie dały, co i tak jest bolesne dla przedsiębiorcy. Przecież stracił czas i pieniądze.
Teraz za inwestowanie w badania i rozwój ma być nawet nagroda. Przedsiębiorstwo będzie mogło doliczyć do kosztów nawet więcej niż w rzeczywistości wydało na innowacje. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma być to 150% poniesionych kosztów. W przypadku dużych firm 120%.
Zmiana prawa przypuszczalnie wejdzie w życie od początku 2016 roku.

zmiana prawa