Rusza program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój to następca programu Innowacyjna Gospodarka. Ma działać do roku 2020. Główny jego cel to wspieranie innowacyjności i konkurencyjności naszych firm.
Program Inteligentny Rozwój oferuje biznesowi 10 miliardów euro z czego 8,6 mld to pieniądze unijne.

Inteligentny Rozwój – kto tym rządzi

Program Inteligentny Rozwój jest zarządzany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Instytucjami pośredniczącymi zostały: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki. NCBR będzie jednocześnie ogłaszało konkursy czy nabory, wybierało projekty i zawierało umowy.
W programie Inteligentny rozwój będą też uczestniczyły Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa krajowego czy Urząd Patentowy RP.

Inteligentny Rozwój – kiedy start

Pierwszy z konkursów programu Inteligentny Rozwój startuje już 2 kwietnia. Wtedy zostanie ogłoszony. Nabór wniosków o dofinansowane będzie trwał od 4 maja do końca roku. Konkurs dotyczy wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidziany budżet to 1600 mln PLN.
Znane są terminy jeszcze dwóch konkursów programu Inteligentny Rozwój. 7 kwietnia zostanie ogłoszony konkurs o nazwie „Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych”. Wnioski można będzie składać od 7 maja do 22 czerwca br. Jego budżet to 500 mln PLN.
Kolejny konkurs ma być ogłoszony 16 kwietnia. Projekty mogące uzyskać dofinansowanie opisano następująco: „Projekty B+R realizowane w ramach programu sektorowego INNOLOT. Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania”. Wnioski można będzie składać do 18 maja do 17 lipca br. Budżet projektu to 400 mln PLN.
Inne konkursy programu Inteligentny Rozwój nie mają na razie określonej dokładnie daty ogłoszenia. Orientacyjne terminy można zobaczyć tu. 

Inteligentny Rozwój – formy finansowania

W programie Inteligentny Rozwój przewidziane są różne formy pomocy przedsiębiorcom. Mogą to być bezzwrotne dotacje, ale też zwrotne pożyczki czy wejścia kapitałowe. Przewidziane jest też wypłacanie refundacji kosztów poniesionych rzeczywiście przez realizatora projektu, albo wypłacanie zaliczek na poczet planowanych wydatków.

inteligentny rozwój