Zakładanie działalności gospodarczej – pierwsze czynności

Zakładanie działalności gospodarczej wcale nie jest takie trudne jak by się mogło wydawać. Co prawda tak zwane jedno okienko, o którym było głośno, to na razie nie do końca prawda, ale i tak zakładanie działalności gospodarczej nie jest specjalnie skomplikowane.
Zakładanie działalności gospodarczej zaczynamy od wypełnienia formularza w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Formularz wypełnia się wygodnie w formie elektronicznej. Można go:
• potwierdzić podpisem elektronicznym, ale raczej mało kto taki posiada;
• można formularz wydrukować i podpisać a następnie zanieść do urzędu gminy;
• najlepiej wypełniony formularz wysłać online, a następnie osobiście go podpisać w urzędzie gminy (jest na to siedem dni od momentu wysłania);
• można też w urzędzie poprosić o papierowy formularz.
Jeśli z jakichś względów nie możesz sam założyć działalności gospodarczej możesz kogoś do tego upoważnić. Za pełnomocnictwo trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Zakładanie działalności gospodarczej – profil zaufany

Zakładanie działalności gospodarczej można też zacząć od założenia tzw. profilu zaufanego. Robi się to na stronie http://epuap.gov.pl. Profil potwierdza się jednorazowo osobiście w tzw. punkcie potwierdzenia. Zazwyczaj jest to urząd skarbowy. To o tyle wygodne, że nie tylko ułatwia zakładanie działalności gospodarczej, ale później wiele urzędowych spraw można załatwić nie ruszając się sprzed komputera.

Zakładanie działalności gospodarczej – informacje

Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem adresu, pod którym będzie ona prowadzona. Jeśli jest to na przykład sklep czy warsztat jest jasne, że trzeba wybrać i kupić albo wynająć odpowiednie miejsce. Ale jest też wiele rodzajów działalności niezwiązanych nierozerwalnie z miejscem. Wtedy można założyć firmę na przykład u siebie w domu albo w wirtualnym biurze. Ostatnie rozwiązanie jest wygodne między innymi, dlatego, że ktoś będzie za nas odbierał korespondencję, telefony, możliwe jest też wykupienie innych usług.
Inne dane, jakie będą wymagane przy zakładaniu działalności gospodarczej w CEIDG to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania), NIP, PESEL, nazwa firmy, data rozpoczęcia działalności, rodzaj działalności według polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007, informacja o wyborze formy opodatkowania, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania, informacja o miejscu przechowywania dokumentów rachunkowych.
Zakładanie działalności gospodarczej jest bezpłatne. Jedynie w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 złotych. Jeśli ktoś będzie chciał być płatnikiem VAT zapłaci jeszcze opłatę skarbową 170 złotych.
Niestety to nie wszystkie formalności, które musimy dopełnić. Najważniejszą z nich, na którą mamy siedem dni od rzeczywistego rozpoczęcia działalności, czyli od powstania obowiązku ubezpieczenia, jest rejestracja w ZUS. Obecnie składka ZUS dla przedsiębiorcy wynosi 1040 złotych. Osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie pięć lat mają prawo przez dwa lata płacić składkę ZUS w preferencyjnej wysokości około 450 złotych.
Więcej o kolejnych krokach i rejestracji w ZUS napiszemy niedługo.

Ministerstwo_Gospodarki