Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet

Zakładanie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe zarówno przez internet, jak i w sposób tradycyjny. Jedna i druga metoda ma swoje wady i zalety.  Pisaliśmy już jak założyć sp. z o. o. w sposób tradycyjny. Teraz opiszemy zakładanie firmy w formie sp. z o. o. przez internet.

Zakładanie firmy, sp. z o. o. – początek

Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet zaczynamy od załatwienia sobie przez wszystkich udziałowców podpisu elektronicznego  bądź konta na ePUAP. Będzie to konieczne do podpisania umowy spółki na internetowym formularzu.
Zakładanie firmy, sp. z o. o. wiąże się też z wyborem adresu, pod jakim będzie ona działała. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. Umowę najmu trzeba będzie przedstawić później w urzędzie skarbowym.
Zakładanie firmy, sp. z o. o. wiąże się z opłatami. Na odpowiednie rachunki trzeba wpłacić 500 złotych za rejestrację i 100 za ogłoszenie tego faktu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zakładanie firmy, sp. z o. o. – wniosek

Zakładanie firmy, sp. z o. o. wkracza w zasadniczą fazę. Umowę spółki zawieramy wypełniając formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można modyfikować formularza, można tylko wybierać różne dostępne opcje.
Po wypełnieniu formularza wszyscy wspólnicy muszą złożyć podpis elektroniczny. Z chwilą złożenia podpisu przez pierwszą osobę niemożliwe są jakiekolwiek zmiany w dokumencie. Po złożeniu wszystkich podpisów umowa spółki jest zawarta. Sąd rejestrowy ma na jej rozpatrzenie i zatwierdzenie jeden dzień, ale trzeba pamiętać, że sądy pracują w określonych godzinach i tylko od poniedziałku do piątku. Jeśli rozpoznanie wniosku będzie wymagało jego uzupełnienia lub poprawienia, sąd ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku. Czas liczy się od daty poprawienia wniosku, przez wnioskodawcę.

Zakładanie firmy, sp. z o. o. – dalsze kroki

W ciągu siedmiu dni od daty zarejestrowania spółki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, zarząd powinien pofatygować się do sądu rejestrowego i złożyć tam wzory podpisów. Podpisy mogą być poświadczone notarialnie, albo złożone przed sędzią, czy upoważnionym pracownikiem. Konieczne będzie też złożenie oświadczenia, że wkłady na pokrycie kapitału założycielskiego zostały przez wszystkich wspólników wniesione.
Zakładanie firmy, sp. z o. o. przez internet oznacza, że nie obowiązuje zasada jednego okienka. Sami musimy dostarczyć w odpowiednie miejsca wnioski:
• zgłoszenie do urzędu skarbowego – druk NIP-2;
• złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilno prawnych,
• wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Gospodarki Narodowej, czyli GUS – druk RG 1 z załącznikami;
• zgłoszenie do ZUS lub oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Zakładanie firmy, sp. z o. o. – podsumowanie

Podsumujmy, więc kolejne kroki przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet.
• zdobycie jakiejś formy podpisu elektronicznego,
• wybranie adresu firmy,
• założenie spółki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości,
• wizyta w urzędzie skarbowym,
• wizyta w ZUS,
• wizyta w GUS.
Jeśli zakładanie firmy uznamy za zbyt kłopotliwe możemy skorzystać z pomocy fachowca.

20140625_205700