Zmiana prawa – Jednolity Plik Kontrolny wchodzi wcześniej w życie

Zmiana prawa i to poważna czeka małe i średnie firmy już od początku przyszłego roku. Będą miały obowiązek przekazywać co miesiąc organom podatkowym Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) zawierający ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Zmiana prawa szybciej

Jeśli chodzi o obowiązek generowania i przesyłania organom skarbowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego  zmiana prawa została przyspieszona o półtora roku. Chodzi oczywiście o sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednolity Plik Kontrolny miał je zacząć obowiązywać dopiero od lipca 2018 roku, a muszą się zmierzyć z tym wyzwaniem już od stycznia 2017 r. Obowiązek generowania danych zawierających ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przyspieszony został również dla mikroprzedsiębiorców. Muszą się z tym uporać do stycznia 2018 r.
Duże przedsiębiorstwa już od lipca br. generują dane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Przy czym od tej daty muszą przesyłać zarówno sprawozdania miesięczne jak i specjalne na żądanie organów podatkowych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek przesyłania JPK na żądanie obejmie od lipca 2018.

Zmiana prawa – łatwiejsze kontrole

Zmiana prawa wprowadzająca Jednolity Plik Kontrolny ułatwia organom skarbowym kontrolę. Do JPK trafiają dane z: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, obrotu magazynowego, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT. Dzięki temu, że dane są ujednolicone kontrola staje się łatwiejsza. Poszukiwanie błędów w tradycyjny sposób było często skazane na niepowodzenie.
Po wprowadzeniu JPK służby skarbowe mogą według prostych formuł informatycznych dowolnie analizować dane. Mogą na przykład weryfikować dane dostarczone przez przedsiębiorcę. Taka analiza pozwoli wykryć błędy rachunkowe czy merytoryczne. Ale też przez porównanie danych dostarczonych przez różnych przedsiębiorców będzie możliwe wykrywanie wyłudzeń VAT.
Jedną z przyczyn wprowadzenia JPK były coraz większe uszczuplenia wpływów do budżetu z tytułu podatku VAT. Ma to być sposób na karuzele VAT-owskie. Czy podziała?