Zmiana prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Rząd przesłał do sejmu projekt nowelizacji przepisów prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Zmiana prawa ma ułatwić naprawę i ratowanie firmy przedsiębiorcom, którzy wpadli w kłopoty.

Zmiana prawa – prościej i taniej

Zmiana prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom w tarapatach utrzymanie firmy przy życiu. Będą mogli skutecznie ją naprawiać przy zachowaniu praw wierzycieli. Przy kolizji wniosków o upadłość i o restrukturyzację zagrożonego przedsiębiorstwa pierwszeństwo będzie miał wniosek o restrukturyzację, ale nie z automatu. Planowane są mechanizmy prawne, które zapobiegną nadużyciom.

Obecne przepisy upadłościowe nakładają na przedsiębiorców wiele formalnych wymogów, które komplikują sprawy i generują koszty. Procedura ma być uproszczona, wprowadzone zostaną ujednolicone formularze, w przyszłości również w wersji elektronicznej.

Ogłoszenia o upadłości nie będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w prasie lokalnej. Dzięki temu koszty procedur będą niższe.

Zmiana prawa – dla kogo?

Zmiana prawa ma dotyczyć wszystkich przedsiębiorców.

Zmiana prawa dotyczy też oddalania przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu „ubóstwa masy”. Może się to zdarzyć zwłaszcza w przypadku najmniejszych przedsiębiorców. Oddalenie takiego wniosku przez sąd będzie możliwe, jeśli koszty postępowania upadłościowego będą w całości lub w przeważającej części wyższe od wartości majątku upadłego.

;Zmiana prawa – spłacanie dłużników

Obecnie upadające przedsiębiorstwo często pociąga ze sobą na dno swoich dostawców i usługodawców. Do tej pory bowiem w pierwszej kolejności z majątku upadającej firmy spłacani są pracownicy, następnie ZUS i urząd skarbowy, a dopiero na końcu pozostali wierzyciele, czyli firmy, zauważa Agnieszka Zawadzka, ekspertka ds. rynku pracy z firmy Sedlak & Sedlak. [1] Zmiana prawa spowoduje, że pierwszeństwo w wypłatach od upadającego przedsiębiorcy będą mieli pracownicy i ich składki ZUS. Zlikwidowana zostanie zasada pierwszeństwa zaspokajania wierzytelności publiczno-prawnych.

Zmiana prawa – kłopoty jawne

Zmiana prawa spowoduje, że przedsiębiorca mający kłopoty finansowe nie będzie tego mógł ukryć przed kontrahentami. Co może mieć szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorców, których może pogrążyć nawet jedna zła decyzja.

Zmiana prawa wprowadzi internetowy Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Będzie on zawierał wyszukiwarkę prowadzonych spraw upadłościowych oraz syndyków i biegłych. W rejestrze będą informacje o wszystkich postępowaniach i upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Będzie w nim informacja o tym, na jakim etapie jest postępowanie. Korzystanie z rejestru ma być bezpłatne.

Zmiana prawa – podsumowanie

  • Uproszczenie procedur związanych z upadłością i restrukturyzacją firmy.
  • Zmniejszenie kosztów upadłości czy restrukturyzacji.
  • Pierwszeństwo wniosku o restrukturyzację przed wnioskiem o upadłość.
  • Ograniczenie możliwości oddalenia przez sąd wniosku o upadłość.
  • Zlikwidowanie zasady pierwszeństwa zaspokajania długów publiczno-prawnych.
  • Ogólnodostępny rejestr restrukturyzacji i upadłości.
  • sejm