Zmiana prawa szansą na nowoczesne rozwiązania

Zmiana prawa zamówień publicznych pozwoliła Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju uruchomić zupełnie nowy program dofinansowania nowatorskich rozwiązań. E-Pionier ma być impulsem dla tworzenia zupełnie nowych usług.

Zmiana prawa – jakie cele

Celem nowej inicjatywy NCBR jest pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w administracji i gospodarce. To pierwszy w Polsce program zakładający finansowanie powstawania rozwiązań w modelu zamówień przedkomercyjnych.
– e-Pionier jest próbą wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony chodzi o zwiększenie innowacyjności instytucji publicznych, które w filozofii NCBR powinny jak najszybciej stać się technologicznie wymagającym klientem, korzystając m.in. z nowego trybu zamówień. Z drugiej strony zależy nam na zaangażowaniu ambitnych programistów i zespołów interdyscyplinarnych (w tym studentów) do wypracowywania rozwiązań odpowiadających na konkretne problemy społeczno-gospodarcze – mówi Rzeczpospolitej Cezary Borowski z NCBR.
Program ma też na celu zachęcenie studentów informatyki do zakładania własnych firm. Teraz często trafiają do korporacji. E-Pionier ma być atrakcyjną alternatywą dla kariery korporacyjnej.

Zmiana prawa – jak działa e-Pionier

Zmiana prawa zamówień publicznych pozwoliła na stworzenie nowej procedury. Tradycyjnie zamawiający określał z góry specyfikację istotnych elementów produktu lub usługi. W nowej formule zamawiający zgłasza problem, dla którego nie ma na rynku gotowego rozwiązania.
Działa to tak: zamawiający zgłasza problem do akceleratora. Akcelerator ma za zadanie znalezienie lub skojarzenie zespołu interdyscyplinarnego, który będzie w stanie opracować rozwiązanie problemu. Zespól dostanie dofinansowanie z akceleratora.
Taki system publicznych wyzwań jest w Polsce nowym podejściem na wzór dobrych praktyk z USA i Wielkiej Brytanii.

Zmiana prawa – kiedy i ile pieniędzy

Działanie programu e-Pionier zaplanowane jest do 2020 roku. Planowany budżet to około 100 milionów złotych. Jest on podzielony na dwa konkursy. Pierwszy dysponuje 50 milionami złotych.
O dotacje mogą się ubiegać podmioty prawa polskiego posiadające pełną osobowość prawną. Mają stworzyć akceleratory najbardziej innowacyjnych pomysłów.
Nabór projektów ruszył 16 sierpnia. NCBR czeka na wnioski do 15 września.
Granty wyniosą od 8 do 12 milionów. Wkład własny to 20%.