Zmiana prawa w związku z RODO

Od soboty 4 maja nastąpiła ogromna zmiana prawa związana z implementacją przepisów RODO do polskiego prawa. Weszła w życie nowelizacja aż 162 ustaw, w tym kodeksu pracy. Pakiet zmian został uchwalony 21 lutego 2019 roku.
– Tak dużej jednorazowej nowelizacji przepisów sektorowych nie było od lat. Zmiany wprowadzono m.in. w prawie bankowym, kodeksie postępowania administracyjnego, kodeksie pracy – mówi adwokat Marcin Zadrożny, specjalista ds. ochrony danych w firmie ODO 24.
Pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe nie tylko na podstawie kodeksu pracy. Może uzasadniać taką potrzebę przesłankami określonymi w RODO, na przykład, gdy określone dane są konieczne do wykonania umowy – podkreśla Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Zmiana prawa polega między innymi na skatalogowaniu informacji niezbędnych, których pracodawcy mogą wręcz żądać przed oraz po zawarciu umowy o pracę. Uregulowano problem zbierania danych biometrycznych. Można je zbierać na przykład w przypadku dostępu do pomieszczeń o strategicznym znaczeniu dla firmy. Od zgody na pobranie takich danych można uzależnić zatrudnienie danej osoby. Jak wyjaśnia przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji katalog danych osobowych, które może zbierać pracodawca jest otwarty. Nie ogranicza się do tych wymienionych w kodeksie pracy. Zgodnie z RODO decyduje niezbędność pozyskania informacji dla wykonania umowy.
Zmiana prawa sprowokowała też Ministerstwo Cyfryzacji do wydania objaśnień dotyczących przechowywania CV kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji. Wedle polskich przepisów powinny one zostać zniszczone, ale RODO łagodzi ten zapis. Pracodawca może mieć prawnie uzasadniony interes przechowywania takich CV dłużej. Może się, bowiem zdarzyć, że osoba, która została przyjęta do pracy nie sprawdzi się. Wtedy zamiast ogłaszać nową rekrutację można skorzystać z danych wcześniej otrzymanych.
Należy jednak zaznaczyć, że UODO nie jest związany wyjaśnieniami MC. Praktyczne działanie RODO będzie dopiero kształtowane decyzjami organu nadzoru i sądów.