Motywowanie pracowników – jak efektywnie zwiększać zaangażowanie pracowników?

Praca jest środkiem do życia a nie celem samym w sobie. Na ile to możliwe nie powinna być znienawidzoną koniecznością, bo wtedy jest wykonywana bez zaangażowania. Głowa pracodawcy w tym, żeby zmotywować pracownika do efektywnej pracy.

Motywacja pracowników jako kluczowy czynnik sukcesu w zarządzaniu zespołem

Albo pracownicy sami się będą pilnowali, będzie im zależało na dobrym wykonaniu pracy wykonaniu albo nie. W tym drugim przypadku szef staje się karbowym jak w pańszczyźnianej nie tak odległej rzeczywistości. Jeśli szef nie chce patrzyć pracownikom na ręce musi ich motywować.

Sposoby motywowania pracowników

Najogólniej motywowanie pracowników można podzielić na dwa rodzaje: materialne i niematerialne. Do skutecznego nakłonienia podwładnych do efektywnej pracy potrzebne są oba rodzaje motywacji.

Motywowanie pracowników poprzez korzyści płacowe

Materialnemu motywowaniu pracowników mogą służyć pieniądze, ale też inne korzyści.

Rola konkurencyjnych pensji

Odpowiednio wysoka pensja chyba w największym stopniu motywuje pracowników do wysiłku. Trzeba się liczyć z tym, że jeżeli u konkurencji była podwyżka, to pracownicy zaczną szukać możliwości przeniesienia się.

Motywowanie finansowe jest jednak najdroższą formą motywacji pracowników. Jednak pieniądze, których jest tyle, że można coś odłożyć dają poczucie bezpieczeństwa a tego elementu nie można przecenić.

Premie i nagrody za osiągnięcia

Stałej pensji powinien towarzyszyć element uznaniowy, czyli premia. Dobra praca, bez wpadek powinna oznaczać premię. W razie wykonywania obowiązków w sposób nie do końca zadowalający premia może być zmniejszana. Stanowi to ostrzeżenie dla danego pracownika – pracujesz nie do końca dobrze, popraw się.

I do tych elementów motywowania pracowników warto dodać jeszcze nagrody. Nie powinny one być wręczane zbyt często, ale warto je dawać publicznie, żeby podnosić motywację pracowników pominiętych. Powinno zostać publicznie ogłoszone za co jest nagroda. To musi być benefit za konkretne osiągnięcie, nie za całokształt.

Pakiety benefitowe: ubezpieczenia, karty sportowe

Bardzo rozpowszechnionym sposobem motywacji pracowników są różne benefity. Możliwość pójścia do lekarza specjalisty bez czekania w rocznej kolejce jest cenna. Również cenna, choć już nie dla wszystkich jest możliwość ćwiczenia na siłowni czy pływanie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Są to wygodne dla pracodawcy sposoby motywowania pracowników, bo usługi kupowane w pakiecie są znacząco tańsze niż ta sama usługa kupowana indywidualnie przez pracownika.

Motywowanie pracowników poprzez korzyści pozapłacowe

Motywowanie pozapłacowe pracowników jest w polskiej rzeczywistości słabo rozpowszechnione. To są rzeczy, które wymagają od pracodawcy myślenia i zaangażowania.

Szkolenia i kursy

Proces motywowania pracownika powinien składać się z wielu elementów. Jednym z nich jest wysyłanie go na szkolenia i kursy. To opłacalne dla obu stron. Pracownik zdobywa kwalifikacje i może liczyć na awans a pracodawca zyskuje lepiej wykwalifikowanego pracownika. Niestety w polskich realiach wiele osób przepracowuje całe życie i nigdy nie jest wysyłana na żaden kurs.

Możliwość awansu

Motywowanie pracowników przez możliwość awansu jest ograniczone liczbą miejsc na kolejnych szczeblach hierarchii. Ale niewątpliwie pożądana jest sytuacja, kiedy pracownicy czują, że warto starać się o awans, bo pracodawca poszukuje talentów u siebie a nie na zewnątrz.

Elastyczny czas pracy

Motywowanie pracowników poprzez elastyczny czas pracy chyba już słabo działa. Kto tylko mógł, to dawno wprowadził takie zasady. Są oczywiście miejsca, gdzie nie da się wprowadzić ruchomych godzin. Szczególnie często dotyczy to pracowników produkcyjnych.

Przyjazne środowisko pracy

Niestety ciągle wybuchają w Polsce nowe afery mobbingowe. To co jest ujawniane to i tak wierzchołek góry lodowej. Stale też pokutuje u nas w pracy model stosunków folwarcznych. W firmach państwowych wynika to często z faktu, że szef jest głupszy od podwładnego, ale ma plecy.

Programy pracy zdalnej

Programy pracy zdalnej to bardzo dobra metoda motywowania pracowników. Nabrało to ogromnego znaczenia w czasie pandemii. Wtedy pracownicy wielu firm poczuli, ile czasu tracą na dojazdy do pracy. Obecnie to jeden z podstawowych elementów motywacji pracowników. Sporo osób deklaruje, że nie pójdzie do pracy, do której muszą codziennie chodzić.

Opieka nad dziećmi

Czasy przyzakładowych przedszkoli dawno minęły, ale można założyć, że taka propozycja jest pożądaną formą motywowania pracowników. Zwłaszcza jeśli zespół jest młody.

Spotkania integracyjne jako narzędzie motywacyjne

Motywowanie pracowników przez organizowanie spotkań integracyjnych jest niezłym pomysłem. Niekoniecznie musi to być spotkanie wyjazdowe, które zwykle łączy się ze spożyciem alkoholu, żeby nie powiedzieć pijaństwem. Wynajęcie sali konferencyjnej na spotkanie integracyjne pracowników może się okazać lepszym pomysłem.

Budowanie więzi w zespole

Podczas takiego spotkania pracownicy mają okazję poznać ludzi z innych komórek, z którymi tylko wymieniają maile. Może to pomóc w codziennym procesie pracy. Ale daje też możliwość zadzierzgnięcia bliższych relacji.

Poprawa komunikacji

Poznanie ludzi z innych działów niewątpliwie poprawia komunikację w firmie. Jeśli wiemy do kogo piszemy to jest nam łatwiej przekazać właśnie to o co chodzi. Łatwiej też zadzwonić a w przypadku osób nowych i nieśmiałych ma to duże znaczenie.

Tworzenie silnej kultury organizacyjnej

Podczas spotkania integracyjnego można przedstawić wszystkim pracownikom kluczowe miejsca w firmie, z którymi na co dzień mogą nie mieć do czynienia. Dowiedzą się też, gdzie w “łańcuchu pokarmowym” jest ich miejsce. Jeśli okażą się ważnym elementem będzie to motywować pracowników do wysiłku. Znajomość struktury organizacyjnej firmy i wzajemnych zależności może być bardzo cenna.

Motywowanie poprzez wspólne cele i celebrowanie osiągnięć

Spotkanie integracyjne może być doskonałą okazją do przedstawienia zespołowi celów na najbliższy czas i zmotywowania ich do wysiłku dla ich osiągniecia. Temu z kolei może służyć publiczne wręczanie nagród za sukcesy. Połączenie przedstawienia celów i nagradzania będzie motywować pracowników do osiągania postawionych właśnie celów.

Motywacja pracowników do wysiłku dla firmy to skomplikowany proces, w którym trzeba brać pod uwagę bardzo wiele czynników ekonomicznych i psychologicznych. Nie ma do tego jednego wzorca motywowania pracowników. Żeby skutecznie motywować pracowników trzeba ciągle o tym myśleć.