Zmiana umowy spółki - jak ją przeprowadzić

Zmiana umowy spółki – jak ją przeprowadzić i od kiedy jest skuteczna?

Kiedy zmiana umowy spółki z o.o. jest konieczna?

Umowa spółki to podstawowy, ustanawiający ją dokument. Zdarzają się sytuacje, gdy konieczna staje się zmiana umowy spółki. Jest ich sporo i nie sposób wymienić wszystkie.

Umowa spółki musi zostać zmieniona w przypadku powiększenia lub pomniejszenia kapitału zakładowego albo zmiany wysokości udziału wspólników czy też wycofania się wspólnika albo wejścia do spółki nowego. Konieczność zmiany umowy spółki z o.o. zachodzi też w przypadku zmiany nazwy, przedmiotu działalności albo zmian w zarządzie lub radzie nadzorczej. Zmiana umowy spółki jest też konieczna w przypadku przeprowadzki, czyli zmiany siedziby spółki.

Jak zaznaczyłem to tylko niektóre z sytuacji, kiedy umowa spółki musi zostać zmieniona.

Zmiana umowy spółki z o.o. – wymagane kroki

Zmiana umowy spółki jest sformalizowaną procedurą, bo umowa spółki jest swego rodzaju konstytucją. Jeżeli zmianie umowy spółki musi towarzyszyć zmiana statutu spółki to procedura zaczyna się od odpowiedniej uchwały wspólników lub zarządu. Następnie trzeba opracować projekt zmiany umowy spółki i poddać go pod głosowanie zgromadzenia wspólników. Po podpisaniu nowej umowy zmienioną umowę spółki należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak to po krótce wygląda.

Jak może przebiegać zmiana umowy spółki z o.o.?

Zmiana umowy spółki będzie jednak przebiegać różnie w zależności od tego jaki jest stopień skomplikowania jej umowy i statutu.

Zmiana umowy spółki S24 – wygodny internetowy sposób

W S24 można dokonać tylko zmiany umowy spółki, która została zarejestrowana w tym systemie. Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać odpowiedni formularz związany ze zmianą jakiej chcemy, wypełnić go, dołączyć wymagane dokumenty (tekst zmienionej umowy, uchwała wspólników, itp.) Następnie trzeba podpisać i przesłać formularz. Po zatwierdzeniu formularza przez system S24 konieczne jest wniesienie wymaganej opłaty. Zmiana umowy spółki zostanie rozpatrzona, co może trochę potrwać.

Zmiana umowy spółki – notariusz i uchwały wspólników

Jeśli spółka została zarejestrowana w tradycyjny, papierowy sposób, z pomocą notariusza, to zmiany umowy spółki trzeba dokonać tą samą drogą. Zmiana umowy spółki z o.o. w tradycyjny sposób zaczyna się od wyrażenia takiej woli, czyli podjęcia uchwały przez właściwy organ na przykład radę nadzorczą czy zgromadzenie wspólników. Na podstawie tej uchwały należy przygotować nową umowę spółki. Zmiany umowy spółki musi zatwierdzić odpowiedni organ na przykład zgromadzenie wspólników. Następnym krokiem jest wizyta u notariusza w celu podpisania aktu notarialnego zawierającego zmiany umowy spółki. Pozostaje jeszcze złożenie nowej umowy spółki w sądzie rejestrowym, wpisanie zmian do dokumentów, powiadomienie odpowiednich urzędów i partnerów.

Od kiedy zmiana umowy spółki jest skuteczna?

Zmiany umowy spółki trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestr ten jest jawny, jest to więc równoznaczne z ogłoszeniem zmian a co za tym idzie jest to moment, w którym zmiany w umowie spółki są obowiązujące. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy w zmienionej umowie spółki zostanie zapisana konkretna data, z którą zmiany wchodzą w życie.

Ważne terminy w przypadku zmiany umowy spółki z o.o.

Przy zmianie umowy spółki ważne jest zarejestrowanie nowej umowy spółki w KRS. Co do zasady powinno się to zrobić w ciągu siedmiu dni od podjęcia uchwały zarządu czy zgromadzenia wspólników. Na pewno na zgłoszenie zmiany umowy spółki nie można czekać w nieskończoność. Po sześciu miesiącach od podjęcia uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, jeśli nie dokonano jej rejestracji w KRS zmiana staje się nieskuteczna, nie wywołuje skutków prawnych, czyli jakby jej nie było.

Czy zmianę umowy spółki trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym?

Co do zasady zmiany umowy spółki z o.o. jak również innego rodzaju spółek, jeśli są zgłoszone w KRS nie trzeba zgłaszać, bo są automatycznie przekazywane urzędowi skarbowemu, ZUS i GUS. Jednak, jeśli zmiany treści umowy spółki z o.o. czy innej obejmują obszary nie ujawniane w KRS spółka musi sama zgłosić je do urzędu skarbowego. Ma na to siedem dni od zaistnienia zmiany.

Biznes Spot oferuje sprzedaż gotowej spółki z o.o. Jednocześnie zapewniamy pełne doradztwo albo pomoc w sprawie dalszego formalnego postępowania z kupioną od nas spółką.

Jak wygląda zmiana nazwy spółki – praktyczne instrukcje

Nazwa spółki jest jednym z obowiązkowych elementów umowy spółki. A zatem procedura zmiany umowy spółki obejmująca zmianę nazwy spółki jest jedną z najważniejszych.

Zmianę nazwy spółki zaczynamy od zebrania zarządu albo zgromadzenia wspólników i podjęcia uchwały o zmianie. W większości spółek podjęcie uchwały wystarczy i nie jest konieczny akt notarialny. Zmianę trzeba zgłosić do KRS i zaktualizować inne dokumenty spółki.

Biznes Spot służy poradą i pomocą, jeśli zagubiłeś się w polskich przepisach. Kontakt do nas.