Firma – łatwiejsza sukcesja

Od nowego roku ma się stać łatwiejsza sukcesja przedsiębiorstwa. Obecnie w niektórych przypadkach okazuje się, że firma nie może być przekazana czy odziedziczona, bo nie można przejąć na przykład koncesji. Zasadą ma się stać, że następca prawny właściciela firmy wpisanej do CEIDG przejmuje koncesje, zezwolenia, licencje i pozwolenia. Teraz nie ma możliwości przejęcia tych decyzji administracyjnych. Do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie wniosku w terminie trzech miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez nabywcę wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji przez nabywcę obowiązków wynikających z decyzji. W przypadku, gdy firma jest własnością kilku osób sukcesor musi jeszcze uzyskać zgodę pozostałych właścicieli. Przejęcie firmy po śmierci współmałżonka W przypadku firmy rodzinnej należącej do współmałżonków możliwe ma być powołanie... [...]
Dowiedz się więcej

Firma ma mieć prawo do błędu

Nowa firma ma mieć prawo do błędu. Takie rozwiązanie przyjął wczoraj rząd w pakiecie przepisów mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom. Zamiast kary ma być pouczenie. Prawo do błędu będzie miała firma zarejestrowana w CEIDG. Musi to być firma z grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prawo do popełnienia błędu będzie miał podmiot przez pierwszy rok od rozpoczęcia działalności po raz pierwszy. Takie przywileje może tez zyskać firma uruchomiona przez przedsiębiorcę po 36 miesięcznej przerwie od ostatniego zawieszenia, lub zakończenia działalności. Firma tylko pouczona Firmy spełniające takie warunki, które popełnią błąd, za który grozi kara pieniężna lub mandat nie zostaną ukarane a jedynie pouczone. Naruszenia prawa popełniane kolejny raz, czy też przypadki rażącego, nieusuwalnego naruszenia prawa będą mogły być karane. Będzie to zależało od uznania właściwego urzędu. Rząd szacuje, że nowe uregulowanie... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – ogromny wzrost składek na ZUS

Od stycznia 2020 roku firma będzie musiała płacić o około 10 procent więcej na ZUS niż w tym roku. Rząd nie zamierza zmienić sposobu obliczania składki, by ulżyć przedsiębiorcom. Składki na ZUS są obliczane na podstawie prognozowanego średniego wynagrodzenia w danym roku. Stanowi 60 procent tej kwoty. Wzrost składek na ZUS wynika po części z dużej podwyżki płacy minimalnej ustalonej przez rząd. Dlaczego firma zapłaci więcej Prognoza przeciętnego przyszłorocznego wynagrodzenia jest zawarta w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zaakceptowanym już przez rząd. Przewidziano tam, że przeciętne wynagrodzenie w 2020 roku wzrośnie z 4765 zł do 5 227 zł, a więc o prawie 10 proc. Poszczególne składowe części wyniosą: - składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.) - składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł) - składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł) - składka chorobowa -... [...]
Dowiedz się więcej

Firma będzie musiała płacić dużo więcej

Każda firma będzie musiała płacić pracownikom w 2020 roku o 200 złotych więcej brutto. Od paru miesięcy trwały przymiarki do takiej podwyżki a w tym tygodniu klamka zapadła. Premier ogłosił podwyżkę płacy minimalnej. Od stycznia 2020 roku firma zatrudniająca pracowników za płace minimalną będzie im musiała płacić 2450 złotych brutto. Teraz jest to 2250 złotych brutto. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 16 złotych. Firma płaci, a ile dla pracownika Kto ile na tej podwyżce zyskuje? Pracownik z 200 złotych podwyżki dostanie na rękę tylko 138 złotych. Firma będzie musiała wyasygnować ze wszystkimi obciążeniami 241 złotych. Na różne daniny publiczne pójdzie więc 103 złote. Jak wyliczyli eksperci, podwyżka płacy minimalnej to zysk dla budżetu państwa ponad dwóch miliardów złotych. Podniesienie płacy minimalnej oznacza, że więcej pieniędzy dostanie około 1,5 miliona najniżej opłacanych pracowników. Firmy chciały płacić... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – poważna zmiana w JPK_VAT

Rząd przyjął projekt ustawy podatkowej zakładający, że od lipca 2020 roku każda firma, będąca płatnikiem VAT będzie musiała składać deklaracje w formie nowego pliku JPK_VAT. Duże firmy obejmie ten obowiązek już od początku przyszłego roku. Ponieważ wprowadzenie nowego JPK_VAT jest według Ministerstwa Finansów podyktowane między innymi uszczelnieniem systemu podatkowego nie ma, co liczyć na porzucenie projektu. Nowe narządzie ma ułatwić skarbówce wyłapywanie pustych faktur. Ma też uprościć podatnikom rozliczenia z fiskusem. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że łatwiejsze będą rozliczenia tylko w przypadku małych firm. Duża firma może mieć nawet trudniej. Firma wysyłająca nowy JPK_VAT nie będzie już musiała składać osobno deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji VAT. Wszystko to znajdzie się w nowym JPK_VAT. Wyeliminowane też zostaną załączniki: VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT oraz dodatkowe wnioski załączane przy tradycyjnym... [...]
Dowiedz się więcej

Firma – uwaga na zmiany w kasach fiskalnych

Każda firma posługująca się kasą fiskalną musi do końca lipca zmienić oznaczenia literowe dla poszczególnych stawek podatku VAT. Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. Weszło ono w życie 1 maja br., ale ostateczny termin dostosowania do niego kas to właśnie 31 lipca br. Poszczególne stawki podatku VAT są w kasach fiskalnych oznaczone literami alfabetu. Dotychczas można powiedzieć, było trochę bałaganu. Podstawowa stawka podatku była oznaczona literą A. Liter od B do G firma mogła używać dowolnie do oznaczenia różnych stawek podatku oraz zwolnienia od podatku. Teraz ma być porządek. I tak: - literze A - jest przypisana stawka podstawowa podatku - 22% albo 23%, - literze B - jest przypisana stawka obniżona podatku - 7% albo 8%, - literze C - jest przypisana stawka obniżona podatku - 5%, - literze D - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%, - literze E - jest przypisane zwolnienie... [...]
Dowiedz się więcej

Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. jest możliwe przez internet. Daje to możliwość pominięcia wizyty u notariusza, czyli odpadają związane z tym koszty. Taki sposób zakładania spółki wiąże się jednak z pewnym ograniczeniem. Wkłady udziałowców muszą być wniesione w formie pieniężnej. Nie można wnieść budynku czy samochodu. Kapitał zakładowy musi wynieść, co najmniej pięć tysięcy złotych. Zakładanie spółki z o.o. przez internet jest możliwe dzięki rządowemu portalowi S24. To nie jest jakieś nowe narzędzie. Działa od 2012 roku. Zakładanie spółki z o.o. trzeba zacząć od rejestracji wszystkich jej przyszłych członków w eKRS. Będzie to konieczne do podpisania dokumentów. Przed przystąpieniem do właściwej rejestracji trzeba wiedzieć, co i gdzie chce się zarejestrować. Czyli przygotować nazwę spółki, dane adresowe (w tym celu należy porozumieć się na przykład z wirtualnym biurem jak Biznes Spot) oraz listę wspólników i... [...]
Dowiedz się więcej

Sharing economy to uspołecznienie

To niby oczywiste, że sharing economy oznacza uspołecznienie. Są jednak różne wymiary tego uspołecznienia. Najoczywistszy, to uspołecznienie dóbr, których mamy w nadmiarze. Drugi wymiar to uspołecznienie, rozumiane, jako socjalizacja jednostek w środowisku pracy. Sharing economy to w jakimś sensie powrót do źródeł. Od początku dziejów ludzkości posiadacz pewnego dobra mógł je wymienić na inne dobro tylko kontaktując się bezpośrednio z osobą, która tego dobra potrzebowała. Z czasem pojawili się pośrednicy, czyli kupcy. Doliczyli swoją prowizję. W miarę popularyzacji pieniądza, rozrastania się wymiany powstawały kolejne ogniwa pośrednie, jak hurtownie, centra logistyczne, etc. W rezultacie wytwórca dóbr oddalał się od odbiorcy. Niemożliwe stawało się dostosowanie wyrobu do potrzeb konkretnego odbiorcy. Pomiędzy wytwórcę i odbiorcę wchodzili kolejni pośrednicy, tym razem badający rynek. Coraz więcej wyrobów nie znajdowało odbiorcy i... [...]
Dowiedz się więcej

Wirtualne biuro wpisuje się w sharing economy

Wirtualne biuro, wpisuje się w ogólnoświatowy trend sharing economy. - Obecnie to jest styl i moda prowadzenia biznesu – mówi w Radiu dla Ciebie Barbara Liszewska, prezes Biznes Spot. - Z jednej strony są przedsiębiorcy, którzy chcą zając się swoim biznesem i nie wydawać pieniędzy na zbędne rzeczy. Ale są też tacy przedsiębiorcy, którzy lubią prowadzić biznes w sposób wolny, niezwiązany ze strukturami w firmie, nie za biurkiem. Chcą prowadzić go z miejsca, gdzie w danym momencie są, spotkać się z osobami, które prowadzą swoje biznesy w podobnych miejscach, jakie prowadzi Biznes Spot, czyli coworking, sale wynajmowane na godziny – mówiła Barbara Liszewska. Jak zauważyła, osoby pracujące w ten sposób mogą w poniedziałek i środę siedzieć za biurkiem a we wtorek jechać na ryby i stamtąd prowadzić swój biznes. W tym czasie sekretarka odbierze telefon i korespondencję. Takie warunki zapewnia wirtualne biuro. Jak powiedziała szefowa Biznes... [...]
Dowiedz się więcej

Sharing economy, czyli wirtualne biuro i hulajnogi na

Wirtualne biuro wpisuje się w globalny trend sharing economy. Dzięki ekonomii współdzielenia możemy korzystać z zasobów, których ktoś inny ma w tym momencie zbyt dużo, a my ich właśnie potrzebujemy. Ekonomia współdzielenia rozwinęła się po kryzysie 2008 roku. W większości przypadków łączy się z nowymi technologiami, internetem rzeczy, aplikacjami, etc. Najbardziej widoczne w przestrzeni publicznej są wykwity sharing economy w dziedzinie poruszania się po miastach. Ostatnio w Warszawie pojawiły się samochody elektryczne na minuty. Jest ich 500 i na razie stanowią chyba raczej ciekawostkę. Wcześniej pojawiły się hulajnogi elektryczne na minuty a rowery miejskie wrosły już całkiem w krajobraz wielu polskich miast. Wirtualne biuro wpisuje się w ten sam ogólnoświatowy trend. Można korzystać, gdy jest taka potrzeba, nie trzeba posiadać na stałe. Można korzystać z usług sekretarki czy telefonistki, nie zatrudniając jej jednocześnie.... [...]
Dowiedz się więcej