Właściciele firmy przy biurku - co to jest kapitał zakładowy spółki z o.o.

Co to jest kapitał zakładowy spółki z o.o. i jaka jest jego minimalna wartość?

Kapitał zakładowy spółki to jest to co wspólnicy do niej włożyli zakładając ją. Kapitał zakładowy może być podniesiony w późniejszym terminie.

Czym jest kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Sprawę kapitału zakładowego spółki reguluje Kodeks Spółek Handlowych. W przypadku spółki z o.o. jest to suma do jakiej spółka odpowiada za swoje zobowiązania finansowe. Czyli inaczej wspólnicy spółki z o.o. odpowiadają do wysokości swoich wkładów do kapitału zakładowego. W razie kłopotów ich majątki prywatne są bezpieczne.

To jeden z powodów, dla których zakładając firmę warto rozważyć założenie właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co obejmuje kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Kapitał zakładowy spółki to inaczej majątek spółki. Mogą się na niego składać wyłącznie pieniądze, ale mogą również nieruchomości i ruchomości, na przykład maszyny i urządzenia produkcyjne. Składnikiem kapitału zakładowego spółki mogą też być prawa patentowe czy prawa autorskie. Przy czym wartość składników poza pieniężnych spółki powinna być rzetelnie wyceniona, jeśli to możliwe przez biegłego.

Wymogi prawne a wysokość kapitału zakładowego spółki

Założenie spółki z o.o. rozpoczyna się właściwie od określenia jej kapitału zakładowego. Ustalone składniki kapitału zakładowego określa bowiem umowa spółki. Jednak, ponieważ kapitał zakładowy zawsze można powiększyć można przeprowadzić rejestrację spółki na szybko wpłacając tylko minimalny kapitał zakładowy. Według polskiego prawa nie jest on wysoki. Wystarczą wkłady pieniężne wspólników w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Nienaruszalność kapitału zakładowego spółki

Kapitał zakładowy spółki jest zabezpieczeniem dla ewentualnych wierzycieli. Muszą oni mieć pewność, że w razie niepowodzenia interesu mogą liczyć na zabezpieczenie swoich roszczeń z kapitału zakładowego w spółce. Dlatego kapitał zakładowy jest nienaruszalny. Nie można z niego wypłacać dywidend, pensji i innych należności. Do dyspozycji zawsze musi pozostać minimalny kapitał zakładowy określony w umowie spółki.

Im wyższy kapitał zakładowy tym spółka może liczyć na większe zaufanie rynku. Także należy dążyć do sytuacji, kiedy kapitał zakładowy będzie odpowiednio wysoki do skali robionych interesów.

Czy spółka musi mieć odłożoną w kasie kwotę na kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy nie musi leżeć kasie spółki czy na jej koncie. Można go użyć do prowadzenia działalności spółki, czyli na zakup materiałów czy urządzeń lub innych rzeczy niezbędnych do działania spółki. Trzeba jednak pamiętać, że kapitał zakładowy spółki musi być dostępny na żądanie. Z tego powodu lepiej, żeby w przypadku spółki z o.o. był zdeponowany na koncie bankowym.

Czym jest kapitał zapasowy?

Kapitał zapasowy spółki to środki odłożone z zysków na czarną godzinę. Nie ma obowiązku odkładania kapitału zapasowego. Jest on niezależny od kapitału zakładowego i jest formą zabezpieczenia spółki. Zarząd lub zgromadzenie wspólników spółki może zdecydować o odkładaniu kapitału zapasowego na przyszłe zobowiązania spółki.

Jak wpłacić kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Przy zakładaniu spółki z o.o. u notariusza sekwencja zdarzeń będzie wyglądała następująco:

Sporządzamy notarialną umowę spółki, następnie otwieramy rachunek bankowy i wpłacamy na niego wkłady określone w umowie spółki. Na kapitał zakładowy można wpłacać gotówkę, ale też inne wartości określone w umowie spółki. Jak pisaliśmy wcześniej składnikami kapitału zakładowego mogą być różne dobra materialne i niematerialne przydatne w działalności spółki.

W czasie dokonywania przez wspólników wpłat kapitału zakładowego notariusz sporządza protokół wpłat aż do pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Protokół jest ważnym dokumentem potwierdzającym, że kapitał zakładowy w spółce został zgodnie z prawem wpłacony.

Kapitał zakładowy – spółka z o.o. a inne spółki

Pokrycie kapitału zakładowego spółki nie jest wymagane we wszystkich rodzajach spółek. Jest on wymagany w spółce z o.o., w spółce akcyjnej, ale już na przykład w spółce partnerskiej nie ma obowiązku tworzenia kapitału zakładowego. Kapitału zakładowego spółki komandytowej też nie trzeba wpłacać.

Zmiana kapitału zakładowego spółki z o.o.

Zmiana kapitału zakładowego spółki z o.o. wymaga zmiany umowy spółki. Konieczne jest zwołanie zgromadzenia wspólników. Muszą oni podjąć uchwałę o zmianie kapitału zakładowego spółki, czyli zmianie majątku spółki. Zmiany należy zgłosić do KRS i wnieść wymagane opłaty. Konieczne może być sporządzenie nowej umowy notarialnej spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o.?

Obniżenie kapitału zakładowego spółki można przeprowadzić tak jak napisano powyżej. Jednak minimalna wysokość kapitału zakładowego musi być zachowana w zgodzie z przepisami Może się jednak pojawić problem w dalszej działalności spółki, ponieważ taka zmiana na pewno zaniepokoi wierzycieli spółki. Należy się też spodziewać pytań od zaniepokojonych kontrahentów.

Kiedy podwyższyć kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest sygnałem dla rynku, że spółka chce się rozwijać, prowadzić ekspansję na nowych rynkach. Podwyższeniu kapitału zakładowego może towarzyszyć pozyskanie nowych inwestorów czy wspólników. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce konieczne jest przeprowadzenie pełnej procedury, a więc zgromadzenia wspólników a na końcu rejestracji zmian w KRS.