Zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. jest możliwe przez internet. Daje to możliwość pominięcia wizyty u notariusza, czyli odpadają związane z tym koszty. Taki sposób zakładania spółki wiąże się jednak z pewnym ograniczeniem. Wkłady udziałowców muszą być wniesione w formie pieniężnej. Nie można wnieść budynku czy samochodu. Kapitał zakładowy musi wynieść, co najmniej pięć tysięcy złotych.
Zakładanie spółki z o.o. przez internet jest możliwe dzięki rządowemu portalowi S24. To nie jest jakieś nowe narzędzie. Działa od 2012 roku.
Zakładanie spółki z o.o. trzeba zacząć od rejestracji wszystkich jej przyszłych członków w eKRS. Będzie to konieczne do podpisania dokumentów.
Przed przystąpieniem do właściwej rejestracji trzeba wiedzieć, co i gdzie chce się zarejestrować. Czyli przygotować nazwę spółki, dane adresowe (w tym celu należy porozumieć się na przykład z wirtualnym biurem jak Biznes Spot) oraz listę wspólników i członków organów spółki.
Teraz można przystąpić do wypełniania formularza. W trakcie wypełniania kolejnych rubryk automatycznie wyskakują okna do podania danych. Konieczne dokumenty system generuje automatycznie. Przed ostatecznym podpisaniem dokumentów można je obejrzeć i sprawdzić dane.
Następnie dokumenty należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego. Tak przygotowane dokumenty można pobrać z systemu i zapisać w komputerze.
Następny krok, to opłacenie wniosku:
– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – 250 zł,
– opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.
Tak przygotowane dokumenty można za pomocą systemu przesłać do sądu rejestrowego.
W ciągu siedmiu dni od zarejestrowania spółki wszyscy członkowie zarządu muszą złożyć oświadczenia, że wspólnicy przekazali zadeklarowane wkłady do kapitału zakładowego.
Ostatni krok, to opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek wynosi pół procenta od kapitału zakładowego pomniejszonego o opłaty za wpis do KRS i ogłoszenie w monitorze.